ProcesKrok 1

Przeczytajcie uważnie pytania.
Zapoznajcie się z tekstami na wskazanych stronach internetowych i wyszukajcie odpowiedzi na zadane pytania.
 Skonsultujcie z nauczycielem treści i formę ich prezentacji.


Krok 2

Wykonajcie zaplanowany plakat lub prezentację. Pamiętajcie, że praca ma pomóc innym zrozumieć to, co Wy już wiecie. Musi być napisana zrozumiałym językiem. Powinna być interesująca. Warto wzbogacić ją grafiką (pamiętaj o prawie autorskim).


Krok 3

Wybierzcie trzy jednostki i przygotujcie algorytm przeliczania ich na jednostki współczesne. Zastanówcie się, w jaki sposób go przedstawić.
Macie za zadanie:

  • ustalenie wzoru, przygotowanie do niego wyjaśnień i przykładów przeliczania,
  • wykonanie tabeli, w której będą różne wartości dawnej jednostki i odpowiadające im wartości współczesnej jednostki,
  • przygotowanie formuły w arkuszu kalkulacyjnym tak, aby wpisanie ilości w dawnej jednostce, wywoływało przeliczenie na jednostkę współczesną.
Skonsultujcie z nauczycielem algorytm przeliczania oraz sposób jego przedstawienia.


Krok 4

Wykonajcie zaplanowaną pracę. Przedstawcie algorytm w sposób zrozumiały i atrakcyjny. Wzbogaćcie pracę grafiką.Krok 5

Ułóżcie trzy zadania, których rozwiązanie będzie wymagało wykonywania operacji na dawnych jednostkach. Wydrukujcie każde z zadań na oddzielnej kartce. Zilustrujcie zadanie rysunkiem.
Przygotujcie rozwiązania tych zadań. Skonsultujcie ich treść i rozwiązanie z nauczycielem.

Krok 6

Podczas spotkania z rodzicami zaprezentujecie swoje prace.
Kolejno każdy zespół
  • przedstawi i omówi swój plakat i prezentację oraz przedstawi sposób przeliczania jednostek,
  • odpowie na pytania członków pozostałych trzech grup,
  • rozda (losowo) zadania po jednym dla każdej z pozostałych grup, a po przedstawieniu rozwiązania, oceni je i ewentualnie poprawi lub uzupełni.